Du finner oss også på Facebook!

Praktisk informasjon

Skrevet av Sommerskiskolen

Informasjon og praktiske opplysninger om sommerskiskolen 2019:

Hvem kan melde seg på:
Sommerskiskolen er for deltagere født mellom 2004 og 2008.
Supersamlingen er for deltagere født 2003 og eldre. Husk å huke av for om du vil delta på Supersamlingen når du melder deg på.

Husk å fylle ut brukerprofilen din, så vil mye bli utfyllt automatisk når du start påmeldingen. Les mer her.

Når er Sommerskiskolen 2019

  • Periode 1: søndag 04.08 – fredag 09.08 2019
  • Periode 2: søndag 11.08 - fredag 16.08 2019

Sted:
Radisson Blu på Beitostølen.
Overnatting: Deltagerene innlosjeres i Beitotind og Gjestegaarden.

Innsjekk og avreise: 
Innsjekk starter begge perioder kl. 17:30.
Sommerskiskolen avsluttes kl.14:15 og det er lunsj før avreise.

Måltider: 
3 måltider pr. dag samt frukt og smoothie.
Middag serveres på ankomstdagen.

Betalingsinformasjon:
Pris for Sommerskiskole og Supersamling er kr. 4800,- og dekker både kursavgift og opphold.

Kursavgiften betales etter påmelding, faktura sendes ut.. Dersom man ønsker å dele i to er dette mulig, men da må siste halvdel være innbetalt innen 1.mai 2019.

Deltageravgiften må være fullt ut innbetalt før oppmøte.

Avbestilling: 
Ved avmelding etter at første innbetaling (faktura) er innbetalt beholder Odd-Bjørn Hjelmeset Bama Sommerskiskole kr.500 av innbetalte beløp. Dette gjelder også ved legeerklæring.

Avbestilling mindre enn 3 uker før oppstart :

Ved avbestilling mindre enn 3 uker før oppholdet starter, er du forpliktet til å betale en %-vis andel av avtalt pris:

  • Ved avbestilling 20 til 7 dager før oppstart: 25 %
  • Ved avbestilling 6 til 4 dager før oppstart: 50 %

Avbestilling 3 dager eller mindre før oppstart eller utelatt fremmøte

Avbestilling 3 dager eller mindre før oppstart eller utelatt fremmøte ved innsjekking, gis det ingen refusjon.

Skyldes avbestillingen sykdom, dekkes dette vanligvis av din reiseforsikring.

OBS. Reglene ovenfor gjelder også ved legeerklæring.

Forsikring:
Sommerskiskolen er forsikret og forsikringen dekker de normale aktiviteter for Sommerskiskolen ihht programmet, Det oppfordres til å ha privat forsikring/reiseforsikring

Sommerskiskolen står ikke ansvarlig for bruk av Beitostølen severdigheter utover oppsatt program .

Transport:
Valdresexpressen, se rutetabell. 

Trenere henter og følger opp deltagerene til bussavgang. Reise til og fra Sommerskiskolen dekkes ikke av vår forsikring.
Dvs. at deltagerene reiser til og fra Sommerskiskolen på eget/deres ansvar.

Bruk av mobil:
Mobil skal ikke benyttes under trening.

Sommerskiskolen oppfordrer hver enkelt deltager til å redusere bruk av mobil under hele oppholdet og ta ansvar for at det ikke legges ut bilder/video av andre uten samtykke ut på sosiale medier.

Generelt om oppførsel på Sommerskiskolen:
Vold og mobbing er ikke tillat og vil føre til hjemsendelse. Hjemmet blir kontaktet og tiltak vil bli foretatt.

Dersom det blir oppdaget at deltager benytter alkohol, røyk, snus og rusmidler under samlingens periode fører dette til hjemsendelse umiddelbart.

Energidrikk er kun tillat i begrenset mengde med hensyn til aldersgrense.

Annet:
Hovedtrener for begge ukene er Krister Sørgård og Odd-Bjørn Hjelmeset.

Alle deltagere må merke alt utstyr med fullt navn før ankomst. Sommerskiskolen tar ikke ansvar for utstyret under oppholdet. Savnet utstyr bes henvendes til resepsjonen på Blu Hotellet.

Det er låneski og staver til rulleskiøktene som du gjerne kan låne.
Dersom det er ønskelig å benytte eget market utstyr (rulleski/staver), tas dette med.

Utstyrsliste:
Klikk her for å åpne utstyrslisten.

 

Under selve oppholdet:
For annen informasjon for deltagerne under selve oppholdet på Sommerkiskolen, klikk her..

 

 
Vis alle aktiviteter