Back to Top
aug
11
Sommerskiskolen 2024 Sommerskiskolen 2024
Pris: Kr. 6.300,-
 

Vilkår for bruk

Vilkår og betingelser for kongeisporet.no

1. Godkjennelse av bruksvilkår og endringer

Hver gang du bruker eller gir tilgang til dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk, som endret fra tid til annen med eller uten varsel til deg. I tillegg, hvis du bruker en bestemt tjeneste på dette nettstedet eller nås via dette nettstedet, vil du bli underlagt noen regler eller retningslinjer som gjelder for disse tjenestene, og de vil bli innlemmet som referanse i disse bruksvilkårene. Vennligst les nettstedets personvernpolicy, som er innlemmet i disse bruksbetingelsene ved referanse.

2. Nettstedredaktørens tjeneste

Dette nettstedet og tjenestene som tilbys til deg på og via dette nettstedet, er gitt på grunnlag av "SOM DET ER". Du godtar at nettstedredaktøren forbeholder seg retten til å endre eller avbryte bestemmelsen av dette nettstedet og dets tjenester, og å fjerne dataene du oppgir, enten midlertidig eller permanent, når som helst, uten varsel og uten ansvar overfor deg, nettstedets redaktør vil ikke holdes ansvarlig eller ansvarlig for aktualitet, fjerning av informasjon, manglende lagring av informasjon, unøyaktighet av informasjon eller feilaktig levering av informasjon.

3. Dine ansvarsområder og registreringsforpliktelser

For å kunne bruke dette nettstedet eller visse deler av det, kan det hende du må registrere deg for en brukerkonto på dette nettstedet. I dette tilfellet er du enig i å gi sannferdig informasjon når du blir bedt om det, og - hvis en minste alder kreves for å være kvalifisert for en brukerkonto, påtar du deg at du er minst den nødvendige alderen. Ved å registrere deg for en brukerkonto, aksepterer du eksplisitt brukervilkårene for dette nettstedet, inkludert eventuelle endringer som er gjort av nettstedredaktøren som publiseres her, samt nyhetsbrev som sendes ut fra nettstedet.

4. Personvernregler

Registreringsdata og annen personlig identifiserbar informasjon som nettstedet kan samle, er underlagt vilkårene for nettstedredaktørens personvernpolicy.

5. Registrering og passord

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt, og du vil være ansvarlig for all bruk av din brukerkonto og / eller brukernavn, enten autorisert eller ikke autorisert av deg. Du godtar at du straks informerer nettstedredaktøren om uautorisert bruk av brukerkonto, brukernavn eller passord.

6. Din oppførsel

Du samtykker i at all informasjon eller data av noe slag, enten tekst, programvare, kode, musikk eller lyd, fotografier eller grafikk, video eller annet materiale ("innhold"), gjort tilgjengelig offentlig eller privat, er under eget ansvar person som gir det nevnte innholdet, eller av personen hvis brukerkonto er brukt. Du godtar at dette nettstedet kan utsette deg for innhold som kan oppfattes som støtende. Nettredaktøren vil ikke være ansvarlig for deg på noen måte for innhold som vises på dette nettstedet, heller ikke for feil eller unnlatelse.

Ved å bruke dette nettstedet eller en hvilken som helst tjeneste, er du klar over at:

 • du vil ikke publisere noe innhold eller oppføre deg på noen måte som kan tolkes som: kriminelt; ulovlig; truende; skadelig; fornærmende; trakasserende; forfølgende; skadevoldende; ærekrenkende, injurierende; vulgært; obskønt; støtende; pornografisk; utformet for å forstyrre eller forstyrre driften av dette nettstedet eller en hvilken som helst tjeneste som tilbys; infisert med et virus eller annen destruktiv eller skadelig programmeringsrutine; gi opphav til sivilt eller strafferettslig ansvar eller i strid med en gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov
 • du vil ikke etterligne eller misrepresentere din tilknytning til noen person eller enhet. Du vil ikke forfalske eller på annen måte søke å skjule eller endre opprinnelsen til innhold som du har gitt;
 • du vil ikke samle inn eller høste informasjon om andre brukere
 • du vil ikke gi, og du vil ikke bruke dette nettstedet til å gi noe innhold eller tjeneste på noen kommersiell måte, eller på noen måte som innebærer søppelpost, spam, kjedebrev, pyramideordninger eller annen form av uautorisert annonsering eller handel; Du vil ikke bruke dette nettstedet til å markedsføre eller drive noen tjeneste eller innhold uten nettstedredaktørens tidligere skriftlige samtykke;
 • du vil ikke gi noe innhold som kan føre til at nettstedredaktøren holdes sivil eller kriminelt ansvarlig, eller som kan anses som et brudd på lokal, nasjonal eller internasjonal lov, inkludert - men ikke begrenset til - lover om opphavsrett, varemerker, patenter eller forretningshemmeligheter.

7.  Innsending av innhold på denne nettsiden

Ved å gi innhold til dette nettstedet:

 • du godtar å gi nettstedsredaktøren en verdensomspennende, royaltyfri, evigvarende, ikke-eksklusiv rett og lisens (inkludert moralske rettigheter eller andre nødvendige rettigheter.) å bruke, vise, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, distribuere , utføre, markedsføre, arkivere, oversette og lage derivater og samlinger, helt eller delvis. Slike lisenser vil gjelde med hensyn til enhver form, media, teknologi som allerede er kjent på tidspunktet for bestemmelsen eller utviklet senere;
 • du garanterer og representerer at du har alle juridiske, moralske og andre rettigheter som kan være nødvendige for å gi nettstedsredaktøren lisensen spesifisert i denne seksjonen;
 • du anerkjenner og godtar at nettstedredaktøren har rett (men ikke forpliktelse), etter eget skjønn, å nekte å publisere, eller fjerne, eller for å blokkere tilgang til alt innhold du oppgir, når som helst og av en eller annen grunn, med eller uten varsel.

8. Tredjeparts tjenester

Varer og tjenester fra tredjepart kan bli annonsert og / eller kan bli gjort tilgjengelig på eller gjennom denne nettsiden. Representasjoner om produkter og tjenester levert av tredjeparter vil bli styrt av retningslinjer og representasjoner fra disse tredjepartene. Nettredaktøren vil ikke på noen måte være ansvarlig for eller ansvarlig for noen av dine forhold eller samhandling med tredjeparter.

9. Erstatning

Du samtykker i å ikke holde erstatningspliktig, nettredaktøren og nettstedredaktørens representanter, datterselskaper, tilknyttede selskaper, nærstående, offiserer, direktører, ansatte, agenter, uavhengige entreprenører, annonsører, partnere og medarbeidere, skadesløse, uansett krav eller krav, inkludert fornuftige juridiske gebyrer, som kan bli arkivert av tredjepart, som oppstår som følge av din oppførsel eller tilknytning til dette nettstedet eller tjenesten, innholdet ditt, brudd på disse bruksvilkårene eller andre brudd på deg av rettighetene til en annen person eller en gruppe.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

DU FORSTÅR OG GODKJENNER AT DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG AV TJENESTER ELLER INNEHOLDSGIVER ("TJENESTEN") ER PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTER OG INNHOLD LEVERES DEG "SOM DE ER", og nettsidens REDAKTØR UTTRYKKELIG FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN implisitte eller uttrykte, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG IKKE-BRUDD.

NETTSTEDETS redaktør gjør ingen garantier, verken implisitte eller uttrykte, at deler av TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, FEILFRI, VIRUSFRI, SIKKER, NØYAKTIG, PÅLITELIG, ELLER ENHVER KVALITET, EI ER DET GARANTERT ENTEN implisitt eller UTTRYKKELIG AT ETHVERT INNHOLD ER SIKKERT FOR NEDLASTING. DU FORSTÅR ​​OG ER ENIG i at verken nettstedets redaktør ELLER NOEN deltaker i tjenesten gir faglige råd AV NOE SLAG OG AT noen råd eller annen informasjon som hentes via denne nettsiden bare kan brukes PÅ EGET ANSVAR OG AT NETTSTEDET redaktør vil IKKE HOLDES ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅTE.

Noen jurisdiksjoner kan ikke tillate fraskrivelser av underforståtte garantier, og visse påstander i ovennevnte ansvarsfraskrivelse gjelder kanskje ikke for deg med hensyn til underforståtte garantier. De øvrige vilkårene gjelder uansett.

11. ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG GODKJENNER AT NETTSTEDSREDAKTØREN IKKE ER ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFELDIGE, FØLGENDE ELLER FØLGENDE SKADER; Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE TAP (selv om NETTSTEDETS REDAKTØR HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), som følge av (I) BRUK AV TJENESTER ELLER hindret bruk AV TJENESTER, (II) omkostningene for ERSTATNINGSPRODUKTER OG / ELLER TJENESTER SOM FØLGE en avtale som inngås videre gjennom TJENESTENE, (III) uautorisert tilgang til ELLER ENDRING AV DERES dataoverføringer, (iv) erklæring fra en tredje PART ELLER GJENNOM EN ANNEN TREDJEPARTS BRUK AV TJENESTER, ELLER (V) NOEN ANDRES SAK I FORBINDELSE MED TJENESTER.

I enkelte jurisdiksjoner er det ikke tillatt å begrense ansvar, og derfor kan slike begrensninger ikke gjelde for deg.

12. Forbehold av rettigheter

Nettredaktøren forbeholder seg alle nettstedredaktørens rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, alle opphavsrettigheter, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter og andre rettigheter som nettstedet redaktøren kan ha med hensyn til dette nettstedet, dets innhold og varer og tjenester som kan leveres. Bruken av nettstedredaktørens rettigheter. og eiendom krever nettstedredaktørens tidligere skriftlige samtykke. Ved å gjøre tjenester tilgjengelig for deg, gir nettstedredaktøren deg ikke noen underforstått eller eksplisitte lisenser eller rettigheter, og du har ingen rettigheter til å gjøre kommersiell bruk av dette nettstedet eller tilbyde tjenester uten nettstedredaktørens tidligere skriftlige samtykke.

13. Varsel om brudd på opphavsretten

Hvis du mener at eiendommen din har blitt brukt på noen måte som kan betraktes som en brudd på brudd på opphavsretten eller et brudd på dine immaterielle rettigheter, kan nettstedet redaktørens copyright agent bli kontaktet via:

e-post til nettstedet administrator

14. Gjeldende lov

Du samtykker i at disse bruksvilkårene og enhver tvist som oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet eller produkter eller tjenester som tilbys, vil bli styrt av og tolket i samsvar med lokale lover som gjelder på nettstedredaktørens bosted, uansett eventuelle forskjeller mellom nevnte gjeldende lovgivning og lovgivning som gjelder på ditt sted. Ved å registrere for en brukerkonto på dette nettstedet, eller ved å bruke dette nettstedet og tjenestene det gir, aksepterer du at jurisdiksjon er gitt til domstolene som har jurisdiksjon over nettstedredaktørens bosted, og at eventuelle tvister vil bli hørt av nevnte baner.

15. Diverse opplysninger

 1. Dersom en bestemmelse i disse bruksvilkårene anses å være i strid med lovgivningen av en domstol med jurisdiksjon over partene, vil nevnte bestemmelse bli tolket for å gjenspeile parternes opprinnelige intensjoner i samsvar med gjeldende lov, og Resten av disse Vilkår for bruk forblir gyldig og gjeldende.
 2. Feil av en av partene om å hevde enhver rett under disse bruksvilkårene vil ikke bli ansett som et frafall fra partens rett, og den nevnte rett vil forbli i full kraft og virkning;
 3. Du samtykker i at ethvert krav eller en sak med hensyn til dette nettstedet eller dets tjenester må innleveres innen ett (1) år etter at et slikt krav eller årsak er oppstått, eller den nevnte påstand eller årsak vil alltid bli sperret uten hensyn til eventuelle i strid med lovgivningen;
 4. Nettstedredaktøren kan tildele nettstedredaktørens rettigheter og forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene. I dette tilfellet vil nettstedredaktøren bli løst for ytterligere forpliktelser.